DDS-CAD 15: Fullt fokus på prosjektet ditt

Effektiv, nøyaktig og intuitiv digital prosjektering med DDS-CAD 15! Den siste versjonen tilbyr deg nye funksjoner, ytterligere forbedringer for Elektro og VVS fagområdene, arbeidsflyten generelt, så vel som innen Open BIM feltet. Nedenfor finner du en rekke spennende nye funksjoner introdusert i DDS-CAD 15.


Spar tid med nye kjernefunksjoner

Teknisk speilvending

DDS-CAD 15 kommer med en helt ny intelligent speilvendingsfunksjon. Med denne nye funksjonen sparer du betraktelig med tid i en repeterende arbeidsflyt. I stedet for å bare 'speile' symboler og objekter, sikrer DDS-CAD 15 at en standardisert representasjon i henhold til normer blir brukt.

DWG farger etter lag

DDS-CAD 15 gir deg muligheten til å eksportere til DWG ved å bruke fargen som er tilordnet lag. Ved å bruke dette alternativet har ikke alle objekter på et bestemt lag en egen farge lenger. I stedet blir fargen fra selve DWG laget tildelt objektet.

Flere generelle funksjoner

 • Ny Startside for enkel prosjektnavigasjon
 • Ny egenskapsdialog for øyeblikkelig tilgang til objektegenskaper
 • Forbedret produktredigering med bedre kontroll over tilkoblingspunkt
 • Ytelsesforbedring for plotting i større prosjekt

Mer fleksibilitet med nye Elektro funksjoner

Sentraloversikt

DDS-CAD 15 kommer nå med en helt ny Sentraloversikt. Alle sentraler i prosjektet er nå direkte tilgjengelige i en ny dialog. Det gir en klar oversikt over hierarkiet og forholdet mellom de forskjellige hovedtavlene og underfordeling i prosjektet ditt, takket være det intuitive navigasjonstreet.

Kabel og tomme rør

DDS-CAD 15 introduserer helt nye muligheter for kabling. Rør kan bli direkte tilordnet kablene og blir med i mengdelisten. Alle kabler og rør kan og bli vist som spline, som tillater deg å generere fleksible kabel og rørføringer.

Kabelberegning

I DDS-CAD 15 har betydelige forbedringer blitt lagt til den integrerte kabelberegningen. Standard installasjonsmetoder vurderes nå automatisk for både flerleder- og enlederkabler. Basert på typen beskyttelsesenhetvalgt, setter DDS-CAD 15 automatisk riktige verdier for overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Dessuten er utkoblingstiden også forhåndsinnstilt per kurs.

Koblingsbokser

I DDS-CAD 15 får du tilgang til nye intelligente koblingsbokser. Plassering av koblingsbokser har blitt betraktelig forbedret. DDS-CAD 15 lar deg øyeblikkelig justere samt plassere nye koblingsbokser, enten de er takmontert eller inni vegg. Koblingsboksene fungerer nå også som en plassholder som objekter kan bli koblet til automatisk.

Systemskjemaer

En unik funksjon i DDS-CAD er muligheten til å generere automatiske systemskjemaer basert på modelldata. Denne funksjonen har vært så populær at vi har nå utvidet antallet tilgjengelige skjematyper. Med DDS-CAD 15 kan du nå også generere automatiske systemskjemaer for både innbruddsalarmsystem og sykesignal.

Flere elektro funksjoner

 • Ny teknologi for stammer, kabler og tomme rør
 • Ny egenskapsdialog for stammer, kabler og tomme rør
 • Mulighet for å øyeblikkelig tildele tomme rør til kabler
 • Forbedring i visualiseringen av gjennkjenningsområder for kameraer og sensorer

Detaljert prosjektering med nye VVS funksjoner

Kjølebehovsberegning

Nytt for DDS-CAD 15 er et toveis grensesnitt med ESBO, et verktøy for optimalisering av bygningsdesign fra EQUA, den globale lederen av simuleringsprogramvare. Med denne integrasjonen kan du eksperimentere med forskjellige bygningsdesign og utstyr for å forutsi konsekvensene på energibruk og komfort.

Varmebehovsberegning

Den fullt intergrerte varmebehovsberegningen har blitt fullstending omarbeidet i DDS-CAD 15. Den støtter EN 12831-1 2017 normen, samt den har også flere nye funksjoner. Du har nå komplett tilgang til all bygnings- og kalkulasjonsinformasjon i en enkel dialog.

Passiv forvarming

DDS-CAD 15 er i stand til å vurdere passiv forvarming for ventilasjonssystemberegninger. Den nye normen for varmebehovsberegninger lar deg bare vurdere en temperaturstigning gjennom varmegjennvinning og passiv forvarming. All kraft som brukes til aktiv forvarming, for eksempel varmtvannsbereder, er en del av varmebehovsberegningen.

Ventilasjonssone

I DDS-CAD 15 er det nå mulig å tildele spesifikke ventilasjonssoner innen en enkelt bygning. Hver definerte ventilasjonssone betraktes nå separat i beregningen av luftmengdekrav. Denne nye funksjonen lar deg prosjektere og kalkulere enda mer detaljerte og bedre ventilasjonssystem.

Flere VVS funksjoner

 • Det blir tatt hensyn til samt gjort forskjell på bygnings- og ventilasjonssoner i varmebehovsberegningen
 • Nye navigasjonsmuligheter i luftmengde og ventil dialoger

Bedre samarbeid med nye BIM funksjoner

Integrering med BIMobject®

DDS-CAD 15 kommer med en direkte link til BIMobject®, verdens største og raskest voksende digitale filbehandlingssystemer for BIM objekter. Med denne integreringen får du direkte tilgang til den skybaserte platformen, som har over 1.000 produsenter som gir digital produktinformasjon, samt over 1 million aktive brukere.

Flere BIM funksjoner

 • Ny IFC importmotor for hovedfiler
 • Ny IFC eksportmotor for forenklet eksportdialog
 • Betydelige ytelsesforbedringer ved håndtering av komplekse store modeller
 • Nytt alternativ for å direkte visualisere rom i IFC
 • Forbedret håndtering av etasjer for IFC-eksport
 • Eksport av URL-er, produktdatablad og eksterne dokumentreferanser
 • Ny klassifiseringsbehander for eksport av klassifikasjoner til IFC
  (f.eks. ETIM, Omniclass, etc.)
 • Eksport av elektroinformasjon til IFC, slik som porter, vern, kjennetegn, etc.
 • Eksport av isolasjon i VVS, slik som rørnett og ventilasjonskanaler