DDS-CAD 16: Ganske enkelt - mer

DDS-CAD 16 tar MEP-prosjektering til et helt nytt nivå. Med denne nye versjonen har vi forbedret programvaren ytterligere, slik at du kan planlegge mer effektivt, beregne raskere, administrere prosjekter lettere, samt bruke Open BIM mer fleksibelt. Utforsk nye og optimaliserte funksjoner i DDS-CAD 16 på denne siden!


Generelle funksjoner

Forbedret Startside og Prosjektnavigator

Den forbedrede startsiden og den nye prosjektnavigatoren i DDS-CAD 16 sørger for maksimal fleksibilitet når du oppretter og administrerer prosjekter, samt mens du arbeider med modellen.

Ny utskriftsmodell

Med DDS-CAD 16 kan du dokumentere prosjektet ditt raskere og bedre. Hele plottsammenstillingen er nå tilgjengelig i en dialog. Med ny mulighet til å skrive ut mange plottsammenstillinger samtidig vil du øke produktiviteten din i større prosjekt.

Nye funksjoner i Egenskapsdialogen

Egenskapsdialogen i DDS-CAD 16 viser deg nå enda mer objektinformasjon som du kan redigere direkte. Dette gjør modelleringen enklere og raskere.

Flere generelle funksjoner

 • Modernisert brukergrensesnitt for trekontroll
 • Ny funksjonalitet for å endre høyde på objekter
 • Forbedret DWG eksport
 • Ny romrapport (matrise med romutstyr)
 • Oppdaterte “Crystal Report” rapporter
 • Valgfrie delrapporter i ReportViewer
 • Flere openGL forbedringer (f.eks. DWG-eksport: riktig visning av forskjellige høyder)

Elektro funksjoner

Ny funksjon for visning av sentraler og kurser

Visning av sentraler og kurser i trestrukturen i DDS-CAD 16 gjør planleggingen din mye mer effektiv – eksempelvis med en lettvint “drag and drop” funksjon. I tillegg er dialogen direkte linket til kurslista. Dermed er alltid alt du trenger synlig.

Utvidet speilvending

Med DDS-CAD 16 kan du speilvende hele den elektriske installasjonen, fra koblingsbokser til kabelsystemer. Objektene beholder alltid standard fremstilling, slik at du sparer mye tid i prosjekter med speilvendte rom.

Nye valg for føringsveier

Med DDS-CAD 16 kan du koble alle typer føringsveier direkte til sentraler, samt legge til  tomme rør til en stamme. Det betyr at du kan prosjektere elektriske installasjoner enda lettere, mer fleksibelt og mer presist enn før.

Flere Elektro funksjoner

 • Nye elementer i egenskapsdialogen (eksempelvis. lag, tekstur, kabel 2D forskyvning og faktisk belastning)
 • Nye visninger i kabelegenskaper (spenningsfall og konturposisjon)
 • Omfattende utvidelse av 'Stamme-funksjonen', du kan endre alle innstillinger i en dialog
 • Tooltip for Sentral informasjon
 • Kabelberegning resultat vises i egenskapsdialog

VVS funksjoner

Nye etasje porter

Med DDS-CAD 16 kan du nå prosjektere VVS systemer kontinuerlig og feilfritt fra en etasje til neste. Kopierer du et rørsystem til et annet nivå så kobler DDS-CAD etasje portene automatisk.

En dialog for kjølelastberegning

Ved kjølelastberegning i DDS-CAD 16 vises hele prosjektet i en enkel dialog, dette gir deg fullstendig oversikt, samt direkte tilgang og rask sjekking av resultat.

Flere VVS funksjoner

 • Ny skrivemåte for justeringsverdi av ventil
 • Ny under rapport “Liste av alle objekter i prosjektet” for avløpsvann
 • Optimalisert IFC eksport for beslag
 • En mengde nye valg for lydberegning i ventilasjonssystemer (feks. Manuell innsetting av lydnivå fra frakoblet luftbehandlingsaggregat)

BIM / Open BIM

Flere BIM funksjoner

 • IFC produktbibliotek for åpen BIM
 • IFC filutforsker for enklere IFC filnavigasjon
 • Diverse IFC eksportoptimalisering med referanse til objekter fra IFC modell