DDScad 17

Mindre innsats, bedre resultater

Nytt startsiden design
Lag dine egne prosjektmaler

Systemnavigator
Nå målene dine raskere innen VVS disiplinen

Import/Eksport
Nye alternativ, og forbedrede funksjoner

I DDScad 17 vil du kunne designe MEP-systemer enda mer effektivt. Med vår nye versjon har vi gjort programmet lettere, fullstendig revidert systemprosesser, samt gjort vårt populære OPEN BIM-verktøy enda enklere. Dette gjør DDScad 17 kraftigere enn før og enda mer tilpasset dine behov. 

På denne siden viser vi deg alle de nye funksjonene og forbedringene til DDScad 17.


Generelle høydepunkter i DDScad 17

Startsiden: Prosjektmaler og ytterligere forbedringer

Nå er det enda enklere å komme i gang med prosjekt i DDScad 17. Den oppdaterte  startsiden har nå en stor prosjektoversikt, søkefunksjonen har blitt betraktelig forbedret, og du kan lage prosjektmaler selv.

Enklere visualisering av modeller

I DDScad 17 har du nye alternativer ved visualisering av modellene dine, og det er også mer brukervennlig. For eksempel kan du velge objekter i 2D visning og derfra zoome inn i din foretrukket rendermodus. Du kan også lagre visninger, seksjoner og deler enda raskere og enklere.

Lettere import og eksport

I DDScad 17 er måten du importerer og eksporterer data forbedret. Importdialogen for IFC filer har blitt ombygget, du kan også bestemme detaljert hvilket innhold av IFC modellen som skal importeres. Du kan også eksportere en skalert PDF med lagstruktur og tekst.

Flere generelle nyheter


 • Nytt felt “Merking”
  Med merkefunksjonen lager du din egen symboltekst og markerer objekttyper. Ved hjelp av tag-er kombinerer du forskjellige symboltekster med hverandre, for eksempel med bygningsnummer, etasjenummer, romnummer, og navnet på komponenten.

 • Nytt felt “Navn”
  Feltet “navn” er nå tilgjengelig i egenskapsdialogen. Der kan du enkelt endre betegnelser av for eksempel komponenter og beskrivelse av kabler. I tillegg lar det nye feltet deg automatisk navngi komponenttyper.

 • Forbedret synkronisering
  Generelt er endringer nå synkronisert enda bedre. Hvis man for eksempel justerer gulvbetegnelsen i en modell, blir dette tatt i bruk i de andre disiplinene.

 • Revidert prosjektnavigator
  I DDScad 17 har vi kombinert funksjonene til tidligere prosjektnavigator og utforsker i en ny prosjektnavigatoren. Så nå har du alt tilgjengelig når du er i prosjektet.

 • Ordne vinduer automatisk
  Hvis du vil vise forskjellige visninger av modellen din på skjermen samtidig, er det mulig å ordne programvinduene automatisk. Dette gir deg bedre oversikt over din bygningsmodell.

 • Egenskapssett
  Egenskaper til komponenter kan utvides individuelt og eksporteres i form av egenskapssett i IFC-format for å møte individuelle BIM-arbeidsflytkrav.

 

 


Høydepunkter i DDScad 17 Elektro

Optimalisert Systemnavigator

I DDScad 17 har systemnavigatoren blitt videreutviklet, noe som gjør prosjektering for elektriske system enda lettere. Kabelberegning bruker nå et nytt egenskapsvindu hvor alle de viktigste instillingene er tilgjengelige. Du har flere alternativ for visning av objekter, gjøre beregninger, lage rapporter og forbedret merkefunksjon.

Effektiv plassering av LED-lister

I DDScad 17 kan du effektivt plassere LED-lister når du planlegger belysning i rom. LED-stripene kan ordnes rett og buet som kabelkanaler, stråleretningen til LED-ene kan enkelt endres, og du kan generere mengdeliste.

Lag dine egne skjema symbol

I DDScad 17 kan du lage dine egne komponentsymboler for bruk i enlinje og flerlinje kursskjemaer. Dette gir deg enda mer fleksibilitet i din daglige prosjektering.

Flere nyheter elektro • Fleksible rør og ledninger
  Bøyeradiusen i fleksible rør er fritt justerbar, og rør kan tilordnes kabeltraséer enda enklere.

 • Detaljert kabelliste
  Du kan nå også opprette en detaljert kabelliste fra systemnavigatoren.

 • Sannsynlighetskontroller
  Feil dimensjoner, ugyldige avstander og kontinuitet i kabelforbindelser kan nå også kontrolleres.

Høydepunkter i DDScad 17 VVS

Systemnavigator og nye funksjoner

Vi har nå integrert systemnavigatoren inn i VVS disiplinen også. Det gir deg mer enhetlighet med egenskapsfeltet, og utfyller de tidligere beregningsdialogene.

Beregn varmebehov enda mer nøyaktig

I DDScad 17 er varmebehovsberegningen enda mer brukervennlig og datainntasting er raskere og mer intuitivt. Når du beregner varmebehov kan du nå vurdere uoppvarmede rom på en bedre måte.

Nye visualiseringsfilter

I DDScad 17 får du nye visualiseringsfiltre i den gjengitte modellen for sanitær-, varme-, klimaanlegg og ventilasjonssystem. Nå kan enda flere tilstander til systemene visualiseres.

Flere nyheter VVS • Multi-rediger
  I DDScad 17 kan du bruke multi-rediger funksjonen for å erstatte flere objekter samtidig. For eksempel radiatorer, luftspredere eller ventiler.

 • Lås deler av system 
  Deler av et system kan låses, noe som forhindrer at utelatte elementer blir endret ved et uhell.

 • Merkefunksjon
  VVS disiplinen har nå også en ny merkefunksjon. Med denne kan du enkelt bestemme selv hvilken informasjon du vil skal vises på dine komponenter. Klikk på den tilsvarende komponenten og bruk den nye merkefunksjonen direkte. Flere informasjonsblokker på rad er også mulig.

 • Gulvvarme
  I gulvvarme kan temperaturen under en varmekrets justeres fleksibelt i komplekse tilstøtende situasjoner, noe som har innflytelse på volumstrømningsberegningen.

Har du spørsmål om DDScad 17?

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på, så kommer vi tilbake til deg så raskt det lar seg gjøre.


Endringshistorie tidligere DDScad versjoner