DDScad 19

Ditt beste valg for effektiv MEP prosjektering

Enklere modellering
Nye funksjoner for føringsveier

Bedre samarbeid
Unngå kollisjoner

Mer direkte tilgang til planleggingsdata
Raskere tilgang til detaljert informasjon

DDScad gir deg alle muligheter for effektiv planlegging - versjon 19 fortsetter i samme spor. Dette inkluderer forbedringer som støtter deg i alle faser av prosjektplanleggingen - fra MEP-modellering og dokumentasjon til OPEN-BIM-funksjoner. Her presenterer vi et utvalg av videreutviklinger og nye funksjoner som hjelper deg med å gjennomføre planleggingsprosessene enda bedre.


Oversikt over innovasjonene

Vis planleggingen av elektriske fordelingstavler på en mer oversiktlig måte

For å dokumentere prosjektene dine kan du nå generere et oversiktsskjema som viser alle elektriske fordelingstavler, forbindelsene mellom dem og den interne strukturen på en svært oversiktlig måte. Dette nye skjemaet gir deg en oversikt av hele energiforsyningssystemet med alle fordelere og tilkoblede komponenter.

Forbedret fordelerstruktur - flytt med dra-og-slipp

Med DDScad 19 kan du raskt og enkelt flytte enlinjekretser og komponenter i kurslisten ved hjelp av dra-og-slipp. Visningen av kretsene oppdateres deretter automatisk. I tillegg kan du nå intuitivt dra og slippe komponenter fra kurslisten til monteringsposisjonen i koblingsskapets struktur.

Modellér kabelgater og føringsveier mer effektivt

Den nye DDScad-versjonen introduserer en rekke forbedringer i håndteringen av kabelgater, kabelkanaler og føringsveier. Du kan nå føre kabler ut av et installasjonssystem, koble dem til og føre dem inn i systemet igjen. I tillegg kan kabelgater nå kobles sammen sideveis på en enda mer praktisk måte, ulike typer kabelgater kan kobles direkte sammen, og det er mulig å koble rør sømløst sammen med kabelgater og kabelkanaler.

Støtte for fyllingsgradsberegning - praksisorientert planlegging

Med versjon 19 gir DDScad deg enda flere muligheter for modellering av stamme. Nå kan du for eksempel bruke kabler med holdere i planleggingen og overvåke utnyttelsen av dem ved hjelp av fyllingsgradberegningen.


Ny produktdatateknologi

DDScad 19 tilbyr en ny produktdatateknologi med utvidet OPEN-BIM-funksjonalitet. Dette er for øyeblikket i en eksperimentell fase. Vi har oppsummert alt om de nye funksjonene og de nåværende anvendelsesgrensene for denne banebrytende datateknologien på en egen informasjonsside.

Lær mer


Relux-koblingen er oppdatert - eksporter flere rom

Hvis du bruker Relux til belysningsplanlegging, kan du nå dra nytte av et forbedret grensesnitt i DDScad. Med versjon 19 er du mer fleksibel i belysningsplanleggingen og kan overføre flere rom samtidig fra din DDScad-bygningsmodell til Relux. Dette gjør planleggingsprosessen enklere for deg og sparer tid.

Parallelle inntak av fordelere

Fordelere kan nå forsynes via flere inntak. DDScad foretar en nøyaktig matematisk fordeling av lasten og viser den automatisk korrekt i dokumentasjonen for fordeleren. Dette hjelper deg for eksempel når du planlegger elektrotekniske systemer for følsomme bygningstyper som sykehus.

Visualiseringsfilter: enkel analyse av rørnett dimensjoner

Med det nye visualiseringsfilteret kan du vise de ulike dimensjonene i et rørnett på en oversiktlig måte. DDScad fremhever komponentenes dimensjoner i henhold til et definerbart fargeskjema, noe som gjør det enklere for deg å analysere hele systemet.

Design drikkevannssystemer enda bedre

I DDScad 19 kan du nå lage en kaldtvannssirkulasjon i et drikkevannssystem som oppfyller høye kvalitetskrav. Du har nå også mulighet til å modellere ringrør for drikkevannssystemer enkelt og tidsbesparende med et T-stykke.

Kjølelastningsberegning: Praktisk resultatvisning i henhold til VDI eller ASHRAE

Den utvidede kjølelast dialogen viser nå beregningsresultatene enda mer detaljert i henhold til VDI 2078 og ASHRAE-retningslinjene. I tillegg kan du nå vise resultatene i plantegningen med hver sin mal for romtekster.


Har du spørsmål om DDScad 19?

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på, så kommer vi tilbake til deg så raskt det lar seg gjøre.