DDS-CAD Kurs

Selv om programmene våre har fått en vesentlig lavere terskel de siste årene så anbefales fortsatt kurs. Ikke bare for å lære programmet, men også for å bli klar over alle de muligheter som finnes.

Kurs i DDS-CAD Elektro

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å tegne egne bygg, plassere komponenter og utstyr, samt tegne føringsveier med tilhørende kursfortegnelse og enlinjeskjema.

Kurs i DDS-CAD VVS

Deltakerne får innføring i å skissere et bygg, tegne inn rørteknisk installasjon/ ventilasjonssystemer og å lage utskriftssammenstilling.


Kurslokaler

DDS har eget kursrom med 8 ferdig oppsatte arbeidsstasjoner. Kursene kan også holdes ute hos kunde eller i leide møtelokaler (eksempelvis på hotell). Deltakerne må da ta med egne PC-er med programmet ferdig installert. Lån av hardwarelås inngår i begge ovenstående alternativer. NB! Husk å ta med ekstern mus!


Pris

Skal vår instruktør ut å reise kommer alle faktiske utgifter, reisetid samt leie av lokaler som et tillegg.


Kurs i DDS-CAD Elektro på Gardermoen

Det avholdes nybegynnerkurs i DDS-CAD Elektro på Gardermoen tirsdag 18. februar 2020. Kurset har plass til maks 10 deltakere. 

Sted: Park Inn
Dato: Tirsdag 18. februar - klokken 09.00 - 16.00
Pris: 3.950,- + andel av leie av lokaler/lunsj + reis/reisetid/opphold for instruktør. Lunsj blir servert.

Innhold: Basis + plantegning, import av DWG/IFC, plassere utstyr, tegning av kabel, generering av skjema, laghåndtering, etc.

For påmelding eller mer informasjon, ta kontakt på telefon eller e-post.