DDS-CAD Kurs

Selv om programmene våre har fått en vesentlig lavere terskel de siste årene så anbefales fortsatt kurs. Ikke bare for å lære programmet, men også for å bli klar over alle de muligheter som finnes.

Kurs i DDS-CAD Elektro

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å tegne egne bygg, plassere komponenter og utstyr, samt tegne føringsveier med tilhørende kursfortegnelse og enlinjeskjema.

Kurs i DDS-CAD VVS

Deltakerne får innføring i å skissere et bygg, tegne inn rørteknisk installasjon/ ventilasjonssystemer og å lage utskriftssammenstilling.


Kurslokaler

DDS har eget kursrom med 8 ferdig oppsatte arbeidsstasjoner. Kursene kan også holdes ute hos kunde eller i leide møtelokaler (eksempelvis på hotell). Deltakerne må da ta med egne PC-er med programmet ferdig installert. Lån av hardwarelås inngår i begge ovenstående alternativer. NB! Husk å ta med ekstern mus!


Pris

Skal vår instruktør ut å reise kommer alle faktiske utgifter, reisetid samt leie av lokaler som et tillegg.

Enkeltperson
3.950,- per stk/per dag i vårt kursrom på Klepp

Bedriftsinternt
9.000,- per dag + 1.000,- per deltaker/per dag.

Under Koronaperioden arrangeres det nettkurs.