Moduloversikt - nettbasert kursing i Elektro

1. Prosjektorganisering og menyer
1.1 Opprettelse av prosjekt
1.2 Prosjektmenyen, opprette modeller
1.3 Menykonseptet

2. Generell DDS-CAD-håndtering
2.1 Bruk av venstre mustast
2.2 Zooming og panorering

3. Arkitektunderlag
3.1 Tegne egne bygg
3.2 Import av DWG/ PDF
3.3 Import av IFC-filer
3.4 Lage intelligente rom og bruk av disse (plassering av lys, soner)

4. Føringsveier
4.1 Produktdatabasen
4.2 Kabelbroer
4,3 Kanaler
4.4 Rør
4.5 Kurslista
4.6 Tegne kabel

5. Automasjonsdelen
5.1 Kursfortegnelse, enlinje, flerlinje + litt styrestrøm
5.2 Systemskjema

6. Eksport
6.1 Plottsammenstilling
6.2 Deltegninger
6.3 Eksport til andre format
6.4 Mengdelister
6.5 Laghåndtering
6.6 Oppsummering