Lokal installasjon

Når DDScad installeres første gang skal ikke USB systemlåsen plasseres i maskinen før installasjonen startes. Når installasjonen er ferdig vil det være nødvendig å starte maskinen på nytt, og etterpå kan du sette i systemlåsen.


1. Starte installasjonen

For å starte installasjonen klikk på linken i den tilsendte e-posten for å starte nedlasting av DDScad Arkitekt & Konstruksjon. Legg inn brukernavn og passord som og finnes i e-posten. Velg å lagre filen og dobbeltklikk på denne etterpå for å starte installeringen om den ikke starter automatisk.

Velg ønsket språk for DDScad og bekreft med OK:

Velg Start installasjonen

Installasjonsveiviseren starter. Vennligst følg anbefalingen og lukk alle andre programmer. Virusskanner skal også kobles ut mens DDScad installeres. 

Vær obs på at du også kan installere DDScad Terreng fra denne dialogen.

Klikk Neste for å installere DDScad.


2. Bruker informasjon

Skriv inn bruker- og firmanavn og velg for hvilke brukere DDScad skal installeres. Brukernavn brukes direkte i tittelfelt, det kan derfor være lurt å bruke initilene dine. NB! maks 5 karakterer. Klikk Neste for å fortsette.

3. Customer Involvement Program (Kundeinvolveringsprogram)

Customer Involvement Program (CIP) ble opprettet for å gi alle DDScad brukere muligheten til å bidra til utforming og utvikling av DDScad. Ved å delta i programmet gir du verdifull innsikt som hjelper våre produkt designere, ingeniører og testere forstå hvordan de kan best forbedre din opplevelse med våre produkter.

Vi anbefaler deg å velge alternativet Ja, jeg ønsker å delta i programmet og så klikk Neste for å fortsette.


4. Velg mappe plasseringer

I neste dialog foreslås plasseringen av programmet, brukermappe og prosjektmappe. Det er mulig å endre disse plasseringene i dialogen.

Dette må det tas stilling til:

  • Plassering: I hvilken mappe skal programmet installeres?
  • Brukermappe: Hvor skal brukerdata plasseres (f.eks. firmalogo, egne symboler osv.)?
  • Prosjektmappe: Hvor skal prosjektene plasseres (f.eks. på nettverket eller lokalt)?

Hvis dette er en helt ny installasjon - dvs første gang DDScad installeres i denne PCen, vil det ikke være noen data å kopiere fra en eksisterende brukermappe.

Hvis forrige versjon av DDScad er installert, kan brukertilpassing fra denne versjonen kopieres automatisk over til Brukermappen som nyttes i siste versjon.

Skal det brukes enn felles Bruker-mappe på nett som deles med andre brukere?
Aktiver i så fall dette valget og bla deg frem til ønsket mappe med Bla gjennom...

Hvis prosjektene eller brukerdata skal lagres på nettverket må nettverkdisken være mappet til arbeidsstasjonen. DDScad støtter ikke UNC baner (delte ressurser f.eks. \\Servernavn\mappe\) i alle funksjoner. Derfor anbefaler vi å ikke bruke dem.

Legg merke til: Hvis du bruker Microsoft Windows 7 eller nyere kan du ikke bruke eller opprette mapper for brukerdata eller prosjekter i samme bane som programmet installeres på (C:\Programfiles\DDS\...). Microsoft Windows 7 og nyere versjoner tillater ikke skriverettigheter direkte til programmapper.


5. Hvilke programmer skal installeres?

Velg hvilke programmer som ønskes installert.

Trykk Neste for å fortsette.


6. Snarveier

Velg hvilke snarveier som skal installeres og trykk “Neste”. 

Hvis du har tidligere versjoner av DDScad kan brukermappen overføres til ny versjon automatisk.


7. Klar til å installere DDScad

Det er nå klart til å installere DDScad. Velg Installer for å starte prosedyren. Velg Tilbake for å endre eller sjekke innstillingene.


8. Fullfør installasjon og start arbeidsstasjon på ny

Når installasjonen er fullført kan dialogen lukkes med å velge Fullfør og arbeidsstasjonen startes på nytt.


Velg så hvilken type lisens du skal benytte

Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppdaterer jeg lisensnøkkelen?

Lokal lisensnøkkel
En lisenssjekk dialog åpnes når du started en ny versjon av DDS-CAD for første gang. Ved å klikke på Oppdater knappen vil dialogen Velg lisensnøkkel oppdatering vises. Velg alternativet Internet og klikk OK. Bekreft igjen med å klikke OK for å oppdatere lisensnøkkelen.

Nettverks lisensnøkkel
En nettverks lisensnøkkel må først bli fjernet fra server og så satt inn i en datamaskin som har DDS-CAD installert lokalt. Deretter følger du de samme stegene som beskrevet over for oppdatering av lokal lisensnøkkel.

Noen ganger blir ikke driveren til lisensnøkkelen korrekt installert.
Får du problemer med driveren kan den lastes ned og installeres manuelt.

Hvorfor skal lisensnøkkelen ikke settes i datamaskinen før installasjonen av DDS-CAD?

Setter du lisensnøkkelen inn i datamaskinen din før du installerer DDS-CAD kan det føre til installasjon av feil driver av Windows. Den rette driveren for lisensnøkkelen vil bli installert automatisk under installasjon av DDS-CAD.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg satte lisensnøkkelen i datamaskinen før installering?

Satte du i lisensnøkkelen før installasjon skal du fullføre installasjonsprosessen. I de fleste tilfeller vil ikke lisensnøkkelen være berørt. Men virker ikke lisensnøkkelen som den skal må du laste ned driveren og installere manuelt.

Hvorfor virker ikke lisensnøkkelen etter installasjon av en ny DDS-CAD versjon?

Det er nødvendig å oppdatere lisensnøkkelen din før du kan bruke en ny versjon av DDS-CAD. Du kan oppdatere lisensnøkkelen manuelt eller via Internet ved oppstart av programmet.

Noen ganger blir ikke driveren til lisensnøkkelen korrekt installert.
Får du problemer med driveren kan den lastes ned og installeres manuelt.

Når skal jeg bruke alternativet 'Aktiver felles brukermappe'?

Boksen for Aktiver felles brukermappe aktiveres hvis du ønsker å ha en felles Bruker-mappe på nett som deles med andre brukere. Bla deg frem til ønsket bane via Bla gjennom... knappen.

Hvorfor bør jeg installere DDS-CAD med administrator rettigheter?

Du bør installere DDS-CAD med administrator rettigheter for å forhindre mulige begrensninger (feks. Skrivebeskyttet).

Når bør jeg bruke nettverksinstallasjon?

Nettverksinstallasjon er nyttig om du vil installere DDS-CAD lokalt med eksakt samme installasjonskonfigurasjon (feks. lignende progam, bruker og prosjektmappe) på flere datamaskiner.

Denne typen installasjon er ikke avhenging av om du bruker nettverkslisensnøkkel eller ikke. Det er en stille installasjon som lagrer systeminstillingene og automatisk implementerer de til andre datamaskiner.

Hva er en nettverkslisens?

En nettverkslisens er en tjeneste som er installert på en datamaskin (Windows/Mac/Linux) i nettverket. Denne tjenesten kan brukes når flere brukere av DDS-CAD er i et nettverk og skal dele på en eller flere lisenser.

Hvordan installerer jeg en nettverkslisens?

Lisensnøkkel tjenesten 'Sentinel Protection Server' må bli installert på datamaskinen/serveren som skal fungere som lisensnøkkel server. Lisensnøkkelen skal settes i etter installasjonen av denne tjenesten er ferdig.

Etter installasjonen er ferdig må du starte datamaskinen din på ny.

Noen ganger blir ikke driveren til lisensnøkkelen korrekt installert.
Får du problemer med driveren kan den lastes ned og installeres manuelt.