Installasjon

Installasjonen av DDScad kommer an på hvilken type lisens du har. Velg først instruksjon for installasjon av programmet her:

Installasjon av programmet


Installasjon av lisens

Velg så instruksjon for enten lokal lisens, nettverkslisens eller terminalserver.


Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppdaterer jeg lisensnøkkelen?

Lokal lisensnøkkel
En lisenssjekk dialog åpnes når du started en ny versjon av DDS-CAD for første gang. Ved å klikke på Oppdater knappen vil dialogen Velg lisensnøkkel oppdatering vises. Velg alternativet Internet og klikk OK. Bekreft igjen med å klikke OK for å oppdatere lisensnøkkelen.

Nettverks lisensnøkkel
En nettverks lisensnøkkel må først bli fjernet fra server og så satt inn i en datamaskin som har DDS-CAD installert lokalt. Deretter følger du de samme stegene som beskrevet over for oppdatering av lokal lisensnøkkel.

Noen ganger blir ikke driveren til lisensnøkkelen korrekt installert.
Får du problemer med driveren kan den lastes ned og installeres manuelt.

Hvorfor skal lisensnøkkelen ikke settes i datamaskinen før installasjonen av DDS-CAD?

Setter du lisensnøkkelen inn i datamaskinen din før du installerer DDS-CAD kan det føre til installasjon av feil driver av Windows. Den rette driveren for lisensnøkkelen vil bli installert automatisk under installasjon av DDS-CAD.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg satte lisensnøkkelen i datamaskinen før installering?

Satte du i lisensnøkkelen før installasjon skal du fullføre installasjonsprosessen. I de fleste tilfeller vil ikke lisensnøkkelen være berørt. Men virker ikke lisensnøkkelen som den skal må du laste ned driveren og installere manuelt.

Hvorfor virker ikke lisensnøkkelen etter installasjon av en ny DDS-CAD versjon?

Det er nødvendig å oppdatere lisensnøkkelen din før du kan bruke en ny versjon av DDS-CAD. Du kan oppdatere lisensnøkkelen manuelt eller via Internet ved oppstart av programmet.

Noen ganger blir ikke driveren til lisensnøkkelen korrekt installert.
Får du problemer med driveren kan den lastes ned og installeres manuelt.

Når skal jeg bruke alternativet 'Aktiver felles brukermappe'?

Boksen for Aktiver felles brukermappe aktiveres hvis du ønsker å ha en felles Bruker-mappe på nett som deles med andre brukere. Bla deg frem til ønsket bane via Bla gjennom... knappen.

Hvorfor bør jeg installere DDS-CAD med administrator rettigheter?

Du bør installere DDS-CAD med administrator rettigheter for å forhindre mulige begrensninger (feks. Skrivebeskyttet).

Når bør jeg bruke nettverksinstallasjon?

Nettverksinstallasjon er nyttig om du vil installere DDS-CAD lokalt med eksakt samme installasjonskonfigurasjon (feks. lignende progam, bruker og prosjektmappe) på flere datamaskiner.

Denne typen installasjon er ikke avhenging av om du bruker nettverkslisensnøkkel eller ikke. Det er en stille installasjon som lagrer systeminstillingene og automatisk implementerer de til andre datamaskiner.

Hva er en nettverkslisens?

En nettverkslisens er en tjeneste som er installert på en datamaskin (Windows/Mac/Linux) i nettverket. Denne tjenesten kan brukes når flere brukere av DDS-CAD er i et nettverk og skal dele på en eller flere lisenser.

Hvordan installerer jeg en nettverkslisens?

Lisensnøkkel tjenesten 'Sentinel Protection Server' må bli installert på datamaskinen/serveren som skal fungere som lisensnøkkel server. Lisensnøkkelen skal settes i etter installasjonen av denne tjenesten er ferdig.

Etter installasjonen er ferdig må du starte datamaskinen din på ny.

Noen ganger blir ikke driveren til lisensnøkkelen korrekt installert.
Får du problemer med driveren kan den lastes ned og installeres manuelt.

Her kan du lese mer om hardware anbefalinger for DDScad.

Hardware anbefalinger