Takk for din påmelding til et DDScad kurs

Du vil bli kontaktet så fort som mulig hvis det er noen detaljer du trenger å vite om.

Fram til påmeldingsfristens utløp kan du melde deg av kurs. Fristen er 7 dager før kursstart. Dersom du melder avbud 5 - 7 dager før kursstart, fakturer vi et gebyr på kr 1.500,- eks mva. Ved avbud mindre enn 5 dager før kursstart fakturers hele kursavgiften.

Trykk her for å returnere til hovedside