Sammenslåing DDS og GRAPHISOFT

 
DATA DESIGN SYSTEM og GRAPHISOFT vil slå seg sammen for å skape en enda sterkere produktportefølje av BIM-løsninger.

De to selskapenes nåværende portefølje av produkter vil fortsatt bli solgt, støttet/supportert, oppgradert og vedlikeholdt i overskuelig fremtid.
Selskapene planlegger å dele og utnytte deres felles kompetanse og teknologi på en mest mulig optimal måte.


Det endelige målet vil forbli: å tilføre verdi til våre kunder og kunne tilby enda flere tjenester og produkter i fremtiden.


Selve sammenslåingen forventes å ta effekt fra 1.1.2022.