DDS-CAD logoer

Du kan laste ned vår logo her for publikasjoner i tidsskrifterog elektroniske medier. De tilgjengelige versjonene er egnet for hvite og svært lyse bakgrunner. De er gjort tilgjengelig som JPEG, EPS og PDF filformater.

Vær oppmerksom på våre vilkår for bruk.

Vi kan tilby en logovariant med hvit skrift for mørke bakgrunner på forespørsel.

DDS-CAD standard logo

DDS-CAD kompakt logo

Nedlasting av logoen er gjort tilgjengelig for representanter fra pressen og media, samt partnere og kunder av Data Design System. Bruk utenfor journalistiske publikasjoner krever skriftlig tillatelse fra DDS. 


Vilkår for bruk

DDS logoer er registrerte varemerker. Derfor bør logoene bare brukes  i øyeblikkets  tilgjengelige form. Ved bruk av logoen på Internett, skal den linkes til hjemmesiden www.dds.no