DDS-CAD VVS

Prosjekterings- og dokumentasjonsverktøyet for VVS-bransjens fagfolk

Er du planlegger eller utførende? Jobber du med varme, sanitær og/eller ventilasjon? Uansett vil DDS-CAD VVS gi deg bedre løsninger, økt effektivitet og bedre økonomi.

Med grunnlag i arkitektens og byggkonsulentens intelligente byggmodell, som du med få museklikk importerer til din PC, vil du få hjelp til å dimensjonere og installere dine aktuelle løsninger i modellen. Norske standarder, forskrifter og erfaringsdata fra bransjen er bygget inn i DDS-CAD VVS og er med på å sikre korrekte løsninger.

Utviklingen av verktøyet er skjedd i nær kontakt med, og under kontinuerlig utprøving av, erfarne norske VVS-fagfolk. Du vil etter et kort innføringskurs føle at logikken i verktøyet stemmer med din måte å planlegge på.

Dimensjonering og installasjon med tilhørende mengder følger hånd i hånd. Dette gjør det praktisk mulig å analysere alternative løsninger uten å komme i konflikt med fremdriftsplanene. En optimal løsning vil gi en fornøyd kunde og sikre din økonomi på såvel kort som lang sikt.

Dine løsninger bygges inn i den intelligente byggmodellen. Automatisk kollisjonskontroll sikrer mot kostbare improvisasjoner senere.

DDS-CAD VVS kan "snakke" med de fleste DAK-systemene i markedet, men det er dessverre ennå slik at de fleste av disse ikke tar utgangspunkt i en intelligent 3D byggmodell.

Systemet har direkte mengdeoverføring til beskrivelsesprogram, som G-Prog.

DDS-CAD VVS inneholder:

 • Plantegning
 • Ventilasjonsmodul
 • Rør-varme-sanitærmodul
 • Fotorealisme og linjeskjuling
 • Mengdelister

Rør, varme og sanitær

Et komplett verktøy for modellering av alle typer rør. Her finnes ferdige typer for sanitær (rør i rør), varme (gulvvarme/ radiator), spillvann, sprinkler, kjøling, grunnledninger osv. Riktige beregninger på varme og santiær, innjustering av ventiler, osv, vil eff ektivisere din hvedag.

Varme- og sanitærsystem blir fanget opp slik at du med enkle knappetrykk kan summere vannmengder og få totalt trykktap for hele bygg. Med Smartsnap funksjoner vil DDS-CAD MEP gjøre mye av jobben for deg. Det eneste du trenger å tenke på er å få jobben faglig riktig utført. DDS-CAD MEP lar deg få følge med på belastningen av dine systemer underveis i prosjekteringen. Det kan være belasting som vannføring i rør, trykk, hastighet eller kort og godt rørlengder. Tverrfaglig kollisjonssjekk med andre rør, eller andre fag (ventilasjon/elektro) vil gi deg full kontroll hele tiden.

Ventilasjon

Med den generiske produktdatabasen i DDS-CAD MEP Ventilasjon vil du som rådgiver skape en nøytral, men likevel rikholdig og korrekt modell.

Om ønskelig kan du hente frem produktdatabasen til TROX Auranor og benytte denne fremfor de generiske produktene.

Ventilasjon kan være svært plasskrevende, og marginene er ofte små for å kunne gjennomføre installasjoner. Med DDSCAD MEP Ventilasjon vil du hele tiden ha full kontroll på kollisjoner med både andre kanaler, bygningsobjekter og rør/ kabelbroer. Trykktapskalkulasjonen vil hele tiden holde deg oppdatert på luftmengde og hastighet i alle deler av kanalnettet.

Grensesnitt og dataformat

 • IFC og BCF
 • DXF/DWG og 3D DWG
 • PDF
 • 3ds
 • JPG, TIFF, BMP, PNG
 • Excel, Word og Crystal Reports
 • gbXML

Beregninger i DDS-CAD MEP Varme & Sanitær:

 • Effektbehov
 • U-verdi
 • Radiatorvarme
 • Trykktap varmesystem
 • Regulering radiatorventiler
 • Mengdefil

DDS-CAD: Mange fordeler

Om du starter fra en enkel skisse eller importerer plantegningene fra et annet DAK-system, vil du intuitivt og raskt bygge opp en komplett intelligent 3D-modell av prosjektet.


Interessert?

For en enkel demonstrasjon eller om du ønker å kjøpe et DDS-CAD produkt er det bare å ta kontakt så er vi veldig klare for å ta imot din henvendelse.


DDS på Facebook

Du finner oss selvsagt også på Facebook.


Brukerstøtte

Velger du løsninger fra DDS har du et bra support-team tilgjengelig.