DDScad Building

Med programmet DDScad Building har vi lykkes i å også betjene målgruppene energiberegning, FDV, industri, entreprenører og rådgivende konsulenter med et kvalitativt høyverdig og rimelig produkt.

For en innføringspris fra kr 19.000,- får brukeren et verktøy som både er intelligent og lettfattelig for byggplanlegging, beregning og simulering av komplette bygg med omfattende teknikk. Den komplette bygg informasjons modellen (BIM) kan automatisk importeres fra IFC-filer.

Alternativt kan planløsninger fra Arkitekt leses inn fra DWG hvoretter det er gode funksjoner for å raskt gjenkjenne rom, dører, vinduer, romtekster og romnr. Hele bygget blir da konvertert til en komplett 3D "slim" BIM modell.

Ved hjelp av tilleggsmoduler blir ikke bare planleggingsprosessen optimert, men resultatet kan bli visualisert og simulert før installeringen på byggeplassen startes.

Følgende tilleggsmoduler anbefales:

  • Brann/rømningsveier
  • Varmebehovsberegning
  • Avansert renderfunksjon (Light works)

Grensesnitt og dataformater

  • IFC and BCF
  • DWG/DXF og 3D DWG
  • PDF
  • 3ds
  • JPG, TIFF, BMP, PNG
  • Excel og Word
  • gbXML