DDS-CAD 14: Mer BIM og mer bits

DDS-CAD 14 er her! Den har flere nye og forbedrede funksjoner innen Open BIM, generell håndtering, samt Elektro og VVS modulene. I tillegg er DDS-CAD 14 en 64-bit programvare. 

Generelt

 • 64-bit versjon som lar deg jobbe med større datasett i minnet
 • Visuell indikator for globale og lokale akser
 • Dynamisk hjelpegeometri for enklere modellering
 • Adgangsstyring for flere brukere i romdatabasen
 • Brukerkatalog for flerbrukermiljøer

Open BIM

Ny BCF administrator

For å ytterligere forbedre BIM prosessen inneholder DDS-CAD 14 en helt ny BCF administrator. Hendelser kan oppstå underveis og ulik informasjon kan kobles til disse, slik som status, sted og prioritet.

Elektro

 • Ny funksjon for å automatisk arrangere objekter
 • Forbedret kabelforbindelse for objekter med 2D forskyvning
 • Ny polylinjeteknologi for føringsveier (installasjonskanaler og kabelstiger)
 • Kabelfyllingsberegning og indikator for installasjonskanaler og kabelstiger
 • Forbedret kabeldimensjonberegning
 • Beregning og låsing av kabeltverrsnitt
 • Definere en manuelt fast kabellengde for kabelberegninger
 • Nye rapportmaler for kabling og detaljert kursliste oversikt
 • Nytt deteksjonsområde for veggmonterte varslere
 • Forbedret opprettelse av sentral- og skapoppsett

Kabeldimensjonering IEC 60364 og NEK400

DDS-CAD 14 inneholder komplett kabeldimensjonering basert på standardene IEC 60364 og NEK400. Kursliste-dialogen inneholder en ny kolonne for detaljene omkring kabelberegningene.  

Deteksjonsområde for veggmonterete detektorer

DDS-CAD 14 inneholder en ny funksjon som viser deteksjonsområdet for optimal plassering og dekning for veggmonterte  sikkerhetssystemer. Deteksjonsområdene er justerbare og kan endres til å visualisere blindsoner.  

Arranger som kombinasjon

I DDS-CAD 14  er det en ny funksjon for å arrangere elektriske objekter som en kombinasjon.  Når flere objekter tilordnes, hensyntas dimensjonene både for 2D og 3D fremstilling. 

Polyline for kabelbro konseptene

I DDS-CAD 14 er det tatt i bruk ny polyline-teknologi ifbm opptegning av kabelbroer. Disse kan nå tegnes både i horisontal og vertikal retning. Ved bruk av snap til overflaten på en vegg kan du prosjektere veggmonterte kabelbroer ved hjelp av et par museklikk. 

VVS

 • Låsing av rørdimensjon og støtte av K-verdier høyere enn 1,0 for beregninger av spillvannsystemer
 • Beregning av stillestående vann i ringledninger
 • Ny trykkfallsberegning for varme- og kjølesystem, inkludert nye shuntkoblinger
 • Nye ventiltyper for strømningskontroll
 • Optimalisert nominell og balansert trykktap kalkulasjon for ventilasjonssystem
 • Automatisk beregning av justeringsnivå for ventiler og spjeld
 • Mulighet for å tilordne naturlig ventilasjon til soner
 • Visuell indikator for ventilasjonssoner i både modell- og kalkulasjonsdialogene

Beregning av stillestående vann i ringledninger

For å ytterligere forhindre spredning av legionella er det i DDS-CAD 14 lagt inn beregning av stillestående vann i ringledninger. DDS-CAD 14 registrerer automatisk om det finnes objekter som er koblet til en ringlinje og beregner mengden stillestående vann.

Forbedring av spillvannskalkulasjon

DDS-CAD 14  har større fleksibilitet i spillvannskalkulasjon. Det er nå mulig å låse alle ønskede  rørdimensjoner å reklakulere et eksisterende spillvannssystem. 

Forbedret trykkfallsberegning for ventilasjon

Trykkfallsberegningen for ventilasjonssystemer er forbedret i  DDS-CAD 14. Kalkulasjonsdialogen inneholder mer detaljert informasjon slik som maks hastighet og kritisk vei. 

Beregning av luftgjennomstrømning

DDS-CAD 14 inneholder forbedringer innen beregning av luftgjennomstrømning. Istedet for å velge et spesifikt ventilasjonssystem kan du nå også definere at en sone er naturlig ventilert. 

Nedlasting av DDS-CAD 14

Her kan du laste ned installasjonssettet til DDS-CAD 14 for Elektro og VVS. Nedlastingen er sikret med brukernavn og passord. Er du allerede kunde men har ikke mottatt dette kan du kontakte oss her og be om kodene.

 Last ned DDS-CAD 14


Installasjonsveiledning

Her kan du se veiledning og få hjelp til å installere versjon 14

 Gå til installasjonsveiledning