Vinner av buildingSMART prisen 2016

Gratulerer til Bjørn K. Stangeland og Lars C. Christensen som vinnere av buildingSMART Norge prisen 2016.

Dere får prisen som en anerkjennelse av den store innsatsen dere har lagt ned for utvikling og utbredelse av åpenBIM gjennom mange år.


- Anstein Skinnarland - Daglig leder buildingSMART Norge

 

 

Planlegge – Kalkulere – Simulere – Dokumentere

Data Design System AS sin visjon er å bli en internasjonal, ledende kompetansebedrift innen det tverrfaglige samspillet i byggebransjen. Selskapets produkter og tjenester skal bygges på kvalitet og effektivitet, hvor kundene og dyktige medarbeidere i fellesskap styrer utviklingen. Det sentrale budskapet i filosofien bak produktene er at "den virtuelle modellen av bygget skal være informasjonsbæreren".

DDS-CAD Elektro

DDS-CAD Elektro er nå et av europas mest brukte prosjekteringsverktøy for elektro-bransjen. Dette gjelder både blant rådgivere og installatører. I Norge er det spesielt installatørmarkedet som har oppdaget programmets fortreffelighet.

 Mer om DDS-CAD Elektro

DDS-CAD Rør & Ventilasjon

DDS-CAD Rør er et komplett verktøy for modellering av alle typer rør. Her finnes ferdige typer for sanitær (rør i rør), varme (gulvvarme/ radiator), spillvann, sprinkler, kjøling, bunnledninger osv. Riktige beregninger på varme og sanitær, innjustering av ventiler, osv. vil effektivisere din hverdag. Varme- og sanitærsystem blir fanget opp slik at du med enkle tastetrykk kan summere vannmengder og få totalt trykktap for hele bygg. DDS-CAD Rør lar deg få følge med på belastningen av dine systemer underveis i prosjekteringen. Det kan være belastning som vannføring i rør, trykk, hastighet eller kort og godt rørlengder. Ventilasjon kan være svært plasskrevende, og marginene er ofte små for å kunne gjennomføre installasjoner. Med DDS-CAD Ventilasjon vil du hele tiden ha full kontroll på kollisjoner med andre kanaler, bygningsobjekter og rør/ kabelbroer. Trykktapskalkulasjon vil hele tiden holde deg oppdatert på luftmengde og hastighet i alle deler av kanalnettet.

 Mer om DDS-CAD VVS