Planlegge – Kalkulere – Simulere – Dokumentere

Data Design System AS sin visjon er å bli en internasjonal, ledende kompetansebedrift innen det tverrfaglige samspillet i byggebransjen. Selskapets produkter og tjenester skal bygges på kvalitet og effektivitet, hvor kundene og dyktige medarbeidere i fellesskap styrer utviklingen. Det sentrale budskapet i filosofien bak produktene er at "den virtuelle modellen av bygget skal være informasjonsbæreren".

DDS-CAD Elektro

DDS-CAD Elektro er nå et av europas mest brukte prosjekteringsverktøy for elektro-bransjen. Dette gjelder både blant rådgivere og installatører. I Norge er det spesielt installatørmarkedet som har oppdaget programmets fortreffelighet.

 Mer om DDS-CAD Elektro

DDS-CAD Rør & Ventilasjon

DDS-CAD Rør er et komplett verktøy for modellering av alle typer rør. Her finnes ferdige typer for sanitær (rør i rør), varme (gulvvarme/ radiator), spillvann, sprinkler, kjøling, bunnledninger osv. Riktige beregninger på varme og sanitær, innjustering av ventiler, osv. vil effektivisere din hverdag. Varme- og sanitærsystem blir fanget opp slik at du med enkle tastetrykk kan summere vannmengder og få totalt trykktap for hele bygg. DDS-CAD Rør lar deg få følge med på belastningen av dine systemer underveis i prosjekteringen. Det kan være belastning som vannføring i rør, trykk, hastighet eller kort og godt rørlengder. Ventilasjon kan være svært plasskrevende, og marginene er ofte små for å kunne gjennomføre installasjoner. Med DDS-CAD Ventilasjon vil du hele tiden ha full kontroll på kollisjoner med andre kanaler, bygningsobjekter og rør/ kabelbroer. Trykktapskalkulasjon vil hele tiden holde deg oppdatert på luftmengde og hastighet i alle deler av kanalnettet.

 Mer om DDS-CAD VVS