Rør

Deltakerne får innføring i å skissere et bygg, tegne inn rørteknisk installasjon og å lage utskriftssammenstilling.

Tidspunkt og sted etter avtale.

Ventilasjon

Deltakerne får innføring i ventilasjon, installasjon og tilhørende utskriftssammenstilling.

Tidspunkt og sted etter avtale.