Installering

Installasjonen av DDS-CAD 16 kommer an på hvilken type lisens du har. Velg instruksjon for enten lokallisens, nettverkslisens eller terminalserver.


Hardware anbefalinger

Her kan du lese mer om hardware anbefalinger for DDS-CAD.

Hardware anbefalinger


Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppdaterer jeg lisensnøkkelen?

Lokal lisensnøkkel
En lisenssjekk dialog åpnes når du started en ny versjon av DDS-CAD for første gang. Ved å klikke på Oppdater knappen vil dialogen Velg lisensnøkkel oppdatering vises. Velg alternativet Internet og klikk OK. Bekreft igjen med å klikke OK for å oppdatere lisensnøkkelen.

Nettverks lisensnøkkel
En nettverks lisensnøkkel må først bli fjernet fra server og så satt inn i en datamaskin som har DDS-CAD installert lokalt. Deretter følger du de samme stegene som beskrevet over for oppdatering av lokal lisensnøkkel.

Hvorfor skal lisensnøkkelen ikke settes i datamaskinen før installasjonen av DDS-CAD?

Setter du lisensnøkkelen inn i datamaskinen din før du installerer DDS-CAD kan det føre til installasjon av feil driver av Windows. Den rette driveren for lisensnøkkelen vil bli installert automatisk under installasjon av DDS-CAD.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg satte lisensnøkkelen i datamaskinen før installering?

Satte du i lisensnøkkelen før installasjon skal du fullføre installasjonsprosessen. I de fleste tilfeller vil ikke lisensnøkkelen være berørt. Men virker ikke lisensnøkkelen som den skal må du installere driveren manuelt.

Hvorfor virker ikke lisensnøkkelen etter installasjon av en ny DDS-CAD versjon?

Det er nødvendig å oppdatere lisensnøkkelen din før du kan bruke en ny versjon av DDS-CAD. Du kan oppdatere lisensnøkkelen manuelt eller via internet.

Hvordan endre programmet til å bruke prosjekter fra forrige versjon

Velg Innstillinger for prosjekter fra menyen Verktøy -> Innstillinger. Velg den linjen som skal være aktiv for prosjekt- og brukermappe og trykk Endre. I linjen for Prosjektmappe trykker du Bla gjennom og blar deg frem til mappen prosjektene fra forrige versjon er lagret i, og velger denne. Bekreft alle dialoger og prosjektdialogen vil nå vise listen med prosjekter fra valgt mappe.

Vær obs på at prosjekter som er konvertert til ny versjon ikke lenger kan åpnes i den gamle versjonen.

Må jeg opprette en ny brukermappe for DDS-CAD 16?

Ja. Fra og med DDS-CAD 14 må du opprette en versjonspesifik brukermappe. Dette er nødvendig for å forhindre konvertering eller inkompatibilitet av brukerspesifikke data mellom versjoner. Du kan enten kopiere innholdet av den eksisterende brukermappen automatisk ved å velge Kopier til DDS-CAD 16 i installasjonsprosessen. Eller så kan du kopiere innholdet manuelt.

Når skal jeg bruke alternativet 'Kopier brukermappe fra tidligere DDS-CAD versjon'?

Boksen for Kopier brukermappe tidligere DDS-CAD versjon skal være markert når du installerer DDS-CAD om du har jobbet med en tidligere versjon av programvaren. Er boksen markert vil dine symboler, produkt, firmalogo osv., bli automatisk kopiert til brukermappen for DDS-CAD 16.

Hvorfor bør jeg installere DDS-CAD med administrator rettigheter?

Du bør installere DDS-CAD med administrator rettigheter for å forhindre mulige begrensninger (feks. Skrivebeskyttet).

Når bør jeg bruke distribuert installasjon?

Distribuert installasjon er nyttig om du vil installere DDS-CAD lokalt med eksakt samme installasjonskonfigurasjon (feks. lignende progam, bruker og prosjektmappe) på flere datamaskiner.

Denne typen installasjon er ikke avhenging av om du bruker nettverkslisensnøkkel eller ikke. Det er en stille installasjon som lagrer systeminstillingene og automatisk implementerer de til andre datamaskiner.

Hva er en nettverkslisens?

En nettverkslisens er en tjeneste som er installert på en datamaskin (Windows/Mac/Linux) i nettverket. Denne tjenesten kan brukes når flere brukere av DDS-CAD er i et nettverk og skal dele på en eller flere lisenser.

Hvordan installerer jeg en nettverkslisens?

Lisensnøkkel tjenesten 'Sentinel Protection Server' må bli installert på datamaskinen/serveren som skal fungere som lisensnøkkel server. Lisensnøkkelen skal settes i etter installasjonen av denne tjenesten er ferdig. Du finner installasjonsfilen her:

https://files.dds.no/User/Install/MEP/NOR/16/DDS-CAD_16.exe

Etter installasjonen er ferdig må du starte datamaskinen din på ny.

Et alternativ er å laste ned driveren fra produsentens nettside. Du finner filene her:
https://sentinelcustomer.gemalto.com/sentineldownloads/