Nettverkslisens

Når DDScad installeres første gang skal ikke hardwarelåsen plugges i maskinen før installasjonen startes. Når installasjonen er ferdig vil det være nødvendig å starte maskinen på nytt, og etterpå kan låsen plugges i.


1. Starte installasjonen

Etter du har lastet ned DDScad 19 kan du starte installasjonen ved å dobbeltklikke på filen. 

Velg marked og språk for DDScad og bekreft med OK.

Klikk så på Start Installasjon.

Installasjonsveiviseren starter. Vennligst følg anbefalingen og lukk alle andre programmer. Virusskanner skal også kobles ut mens DDScad installeres. 

Klikk Neste for å installere DDScad.


2. Bruker informasjon

Skriv inn bruker- og firmanavn og velg for hvilke brukere DDScad skal installeres. Klikk Neste for å fortsette.


3. Customer Involvement Program (Kundeinvolveringsprogram)

Customer Involvement Program (CIP) ble opprettet for å gi alle DDScad brukere muligheten til å bidra til utforming og utvikling av DDScad. Ved å delta i programmet gir du verdifull innsikt som hjelper våre produkt designere, ingeniører og testere forstå hvordan de kan best forbedre din opplevelse med våre produkter.

Vi anbefaler deg å velge alternativet Ja, jeg ønsker å delta i programmet og så klikk Neste for å fortsette.


4. Velg mappe plasseringer

I neste dialog foreslås plasseringen av programmet, brukermappe og prosjektområde. Det er mulig å endre disse plasseringene i dialogen.

Dette må det tas stilling til:

  • Programmappe: I hvilken mappe skal programmet installeres?
  • Brukermappe: Hvor skal brukerdata plasseres (f.eks. firmalogo, egne produkter, symboler osv.)?
  • Prosjektmappe: Hvor skal prosjektene plasseres (f.eks. på nettverket eller lokalt)?

Har du ikke en tidligere versjon av DDScad installert på maskinen din er det ikke mulig å kopiere data fra en eksisterende mappe. Har du en tidligere versjon, kan du velge eksisterende bruker mappe og merke av i boksen Kopier til DDScad 19.

Hvis prosjektene eller brukerdata skal lagres på nettverket må nettverkdisken være mappet til arbeidsstasjonen. DDScad støtter ikke UNC baner (delte ressurser f.eks. \\Servernavn\mappe\) i alle funksjoner. Derfor anbefaler vi å ikke bruke dem.

Legg merke til: Hvis du bruker Microsoft Windows 7 eller nyere kan du ikke bruke eller opprette mapper for brukerdata eller prosjekter i samme bane som programmet installeres på (C:\Programfiles\DDS\...). Microsoft Windows 7 og nyere versjoner tillater ikke skriverettigheter direkte til programmapper.


5. Snarveier og romdatabase tilgang

Velg hvilke snarveier du ønsker å ha tilgjengelig først.

Deretter velger du hvilken tilgang din arbeidsstasjon trenger å ha til romdatabasen i DDScad. Som standard har arbeidsstasjoner full tilgang. I flerbrukermiljø kan det derimot være nyttig å tildele Skrivebeskyttet rettigheter til de arbeidsstasjonene som ikke fullt utnytter romdatabasen. Instillingene kan alltids forandres etter installeringen av DDScad er ferdig.

Trykk Neste for å fortsette.


6. Klar til å installere DDScad

Det er nå klart til å installere DDScad. Velg Installer for å starte prosedyren. Velg Tilbake for å endre eller sjekke innstillingene.


7. Fullfør installasjon og start arbeidsstasjon på ny

Når installasjonen er fullført kan dialogen lukkes med å velge Fullfør og arbeidsstasjonen startes på nytt.

Etter omstart gjelder følgende:

  • Nye brukere: gå til steg 8. Installer nettverkslås
  • Eksisterende brukere: gå til steg 15. Oppdater nettverkslisens

8. Installer nettverkslås (kun for nye brukere)

I DDScad 19 installasjonsdialogen velger du fanen Verktøy og klikker på Installer nettverkslås.

USB lisensnøkkelen skal ikke puttes i datamaskinen din eller serveren før driveren er installert. Lukk alle andre programmer før du installerer nettverkslåsen.


9. InstallShield Wizard

Klikk på Next for å fortsette.


10. Lisensavtale

I den neste dialogen godkjenner du lisensavtalen. Du kan fortsette installasjonen etter du har bekreftet dette. Velg I accept the terms in the license agreement og klikk Next.


11. Setup type

Velg setup type i den neste dialogen. Vi anbefaler at du velger Complete. Fortsett ved å klikke på Next.


12. Klar til å installere programmet

I denne dialogen bekrefter du installasjonsinstillingene til InstallShield Wizard. Klikk Install for å fortsette.


13. Windows Brannmur

En dialog åpnes med informasjon om brannmursinnstillingene som du trenger å forandre under installasjonen. Klikk på Yes for å tillate InstallShield Wizard å bruke endringene og begynne installasjonen av nettverkslåsen. 

InstallShield Wizard åpner en dialog for å bekrefte at installasjon av nettverkslåsen er suksessfull, som du må bekrefte ved å klikke på Finish. Vi anbefaler å konfigurere lisensnøkkelen rett etter installasjonen av nettverkslåsen.


14. Konfigurer nettverkslisens

Sett inn nettverkslåsen i serveren eller datamaskinen som du har installert nettverkslisensen på.

Start så DDScad.

Enten velg Systemlås -> Systemlåsens instillinger via hjelpemenyen eller klikk på Innstilling knappen i Ingen lisenslås ble funnet dialogen. Velg fanen Sentinel SuperPro.

Velg alternativet Manuelt nettverk.

Skriv inn server navnet eller IP adressen til serveren. Bekreft ved å klikke OK. DDScad er nå klar til bruk.

Klikk Prøv igjen i Ikke gyldig lisens dialogen.


15. Oppdater nettverkslisens (kun for eksisterende brukere)

Legg merke til: oppdatering av nettverkslisensen er kun nødvendig for eksisterende brukere som har en tidligere versjon av DDScad installert. Ved å følge disse stegene vil du oppdatere og aktivere nettverkslisensen din for den nyeste versjonen av DDScad.

Fjern nettverkslisensen fra serveren og sett den inn i en datamaskin for å kjøre lokal installasjon av DDScad. Når du starter opp DDScad 19 åpnes dialogen Ikke gyldig lisens.

Klikk på Oppdater.

Velg alternativet Fra Internet og klikk OK.

Bekreft oppdatering av lisensen ved å klikke OK

Oppdateringen av nettverkslisensen er ferdig. Du kan sette lisensnøkkelen inn i serveren igjen (eller inn i datamaskinen som fungerer som nettverkslås).


Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppdaterer jeg lisensnøkkelen?

Lokal lisensnøkkel
En lisenssjekk dialog åpnes når du started en ny versjon av DDScad for første gang. Ved å klikke på Oppdater knappen vil dialogen Velg lisensnøkkel oppdatering vises. Velg alternativet Internet og klikk OK. Bekreft igjen med å klikke OK for å oppdatere lisensnøkkelen.

Nettverks lisensnøkkel
En nettverks lisensnøkkel må først bli fjernet fra server og så satt inn i en datamaskin som har DDScad installert lokalt. Deretter følger du de samme stegene som beskrevet over for oppdatering av lokal lisensnøkkel.

Hvorfor skal lisensnøkkelen ikke settes i datamaskinen før installasjonen av DDScad?

Setter du lisensnøkkelen inn i datamaskinen din før du installerer DDScad kan det føre til installasjon av feil driver av Windows. Den rette driveren for lisensnøkkelen vil bli installert automatisk under installasjon av DDScad.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg satte lisensnøkkelen i datamaskinen før installering?

Satte du i lisensnøkkelen før installasjon skal du fullføre installasjonsprosessen. I de fleste tilfeller vil ikke lisensnøkkelen være berørt. Men virker ikke lisensnøkkelen som den skal må du installere driveren manuelt.

Hvorfor virker ikke lisensnøkkelen etter installasjon av en ny DDScad versjon?

Det er nødvendig å oppdatere lisensnøkkelen din før du kan bruke en ny versjon av DDScad. Du kan oppdatere lisensnøkkelen manuelt eller via internet.

Hvordan endre programmet til å bruke prosjekter fra forrige versjon

Velg Innstillinger for prosjekter fra menyen Verktøy -> Innstillinger. Velg den linjen som skal være aktiv for prosjekt- og brukermappe og trykk Endre. I linjen for Prosjektmappe trykker du Bla gjennom og blar deg frem til mappen prosjektene fra forrige versjon er lagret i, og velger denne. Bekreft alle dialoger og prosjektdialogen vil nå vise listen med prosjekter fra valgt mappe.

Vær obs på at prosjekter som er konvertert til ny versjon ikke lenger kan åpnes i den gamle versjonen.

Må jeg opprette en ny brukermappe for DDScad 19?

Ja. Fra og med DDScad 14 må du opprette en versjonspesifik brukermappe. Dette er nødvendig for å forhindre konvertering eller inkompatibilitet av brukerspesifikke data mellom versjoner. Du kan enten kopiere innholdet av den eksisterende brukermappen automatisk ved å velge Kopier til DDScad 19 i installasjonsprosessen. Eller så kan du kopiere innholdet manuelt.

Når skal jeg bruke alternativet 'Kopier brukermappe fra tidligere DDScad versjon'?

Boksen for Kopier brukermappe tidligere DDScad versjon skal være markert når du installerer DDScad og du har jobbet med en tidligere versjon av programvaren. Er boksen markert vil dine symboler, produkt, firmalogo osv., bli automatisk kopiert til brukermappen for DDScad 19.

Hvorfor bør jeg installere DDScad med administrator rettigheter?

Du bør installere DDScad med administrator rettigheter for å forhindre mulige begrensninger (feks. Skrivebeskyttet).

Når bør jeg bruke distribuert installasjon?

Distribuert installasjon er nyttig om du vil installere DDScad lokalt med eksakt samme installasjonskonfigurasjon (feks. lignende progam, bruker og prosjektmappe) på flere datamaskiner.

Denne typen installasjon er ikke avhenging av om du bruker nettverkslisensnøkkel eller ikke. Det er en stille installasjon som lagrer systeminstillingene og automatisk implementerer de til andre datamaskiner.

Hva er en nettverkslisens?

En nettverkslisens er en tjeneste som er installert på en datamaskin (Windows/Mac/Linux) i nettverket. Denne tjenesten kan brukes når flere brukere av DDScad er i et nettverk og skal dele på en eller flere lisenser.

Hvordan installerer jeg en nettverkslisens?

Lisensnøkkel tjenesten 'Sentinel Protection Server' må bli installert på datamaskinen/serveren som skal fungere som lisensnøkkel server. Lisensnøkkelen skal settes i etter installasjonen av denne tjenesten er ferdig. Du finner installasjonsfilen her:

https://files.dds.no/User/Install/MEP/DDSV/19/DDScad_19.exe

Etter installasjonen er ferdig må du starte datamaskinen din på ny.

Et alternativ er å laste ned driveren fra produsentens nettside. Du finner filene her:
https://sentinelcustomer.gemalto.com/sentineldownloads/