Data Design System AS

Nils Kverneland, Leder av DDS GmbH og Bjørn K. Stangeland, Konsernleder for DDS Gruppen

Historie

Data Design System AS (DDS) ble etablert i 1984. Målsettingen var å utvikle og markedsføre data-assisterte prosjekteringverktøy for byggebransjens profesjonelle planleggere. Selskapet var i 1984 faktisk det første i verden som benyttet begrepet Building Information Models (BIM) i sitt markedsmateriell.

Løsninger er utviklet i og for Windows, og støtter naturligvis også relevante formater og protokoller for presentasjon og kommunikasjon over Internett.

Selskapet begynte tidlig å tenke internasjonalt og har etterhvert et omfattende nett av samarbeidspartnere.
Per dags dato er mer enn 13.500 lisenser levert til brukere i de fleste europeiske land. Produktspekteret dekker de fleste fagområdene med hovedvekt på bygg, elektro og VVS. Integrerte beregninger som hjelper brukerne med designet, er et sentralt og viktig konsept i løsningene.

I hele selskapets historie har det vært et sterkt fokus på at man også faglig skal ligge i forkant, både med hensyn til nye standarder, normer, regler, beregningsmetoder osv. Minst like viktig har det vært at produktenes funksjonalitet og koblinger mellom egne og andre systemer fanger opp strukturmessige endringer i hvordan byggebransjens aktører fordeler oppgaver og organiserer prosjekter. Den tette integrasjonen mellom DDS sine løsninger for elektro- og VVS-fagene kan trekkes frem som et av flere eksempler på dette.

Data Design System AS har i alt over 100 høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav 30 i Norge og resten i Tyskland, Østerrike, Nederland og Brasil. Hovedkontoret ligger i Klepp kommune - Stavangerområdet. Det er etablert heleide datterselskaper i Tyskland, Østerrike og Nederland. Selskapet har i tillegg forhandlere i en rekke land verden over.

 

Status

Selskapet har oppnådd en ledende posisjon innenfor flere områder av byggebransjen, i både inn- og utland.

DDS-CAD MEP er et produkt for både de rådgivende og utførende aktører innen tekniske installasjonsfag. DDS-CAD MEP er bygget opp av flere moduler, og DDS-CAD for elektro, ventilasjon, rør kan også leveres separat. DDS er markedsleder i Norge på flere fagområder og er i tillegg markedsleder i Tyskland og Østerrike.

Med sine verktøy for planlegging, prosjektering og produksjon av bygg i tre, er DDS (DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon) suveren markedsleder i både Norge, Sverige, Storbritannia og Irland.

Produktene er i svært høy grad tilpasset kommunikasjon og utveksling/overføring av faglig informasjon mellom forskjellige fag. Byggebransjen kan dokumentere store besparelser og kvalitetsforbedringer etterhvert som man har tatt i bruk utvekslingsformatet IFC. Open BIM blir benyttet med stor suksess i stadig flere prosjekter (buildingSMART) og DDS er blant de ledende i verden i implementasjon av denne type teknologi. Den sentrale filosofien bak DDS sine løsninger har fra starten av vært "byggmodellen som informasjonsbærer", og den voksende brukermassen indikerer at stadig flere kunder innser nytteverdien av dette.

Visjon

Data Design System AS sin visjon er å bli en internasjonal, ledende kompetansebedrift innen det tverrfaglige samspillet i byggebransjen. Selskapets produkter og tjenester skal bygges på kvalitet og effektivitet, hvor kundene og dyktige medarbeidere i fellesskap styrer utviklingen. Det sentrale budskapet i filosofien bak produktene er at "den virtuelle modellen av bygget skal være informasjonsbæreren".

Forretningside

Data Design System AS skal dekke utvalgte deler av byggebransjens behov for kostnadseffektive, databaserte verktøy for tverrfaglig planlegging, prosjektering, dokumentasjon og forvaltning av bygningsmasse.

DDS-CAD: Mange fordeler

Om du starter fra en enkel skisse eller importerer plantegningene fra et annet DAK-system, vil du intuitivt og raskt bygge opp en komplett intelligent 3D-modell av prosjektet.


Interessert?

For en enkel demonstrasjon eller om du ønker å kjøpe et DDS-CAD produkt er det bare å ta kontakt så er vi veldig klare for å ta imot din henvendelse.


DDS på Facebook

Du finner oss selvsagt også på Facebook.


Brukerstøtte

Velger du løsninger fra DDS har du et bra support-team tilgjengelig.