Om OPEN BIM

OPEN BIM er en universell tilnærming til tverrfaglig prosjektering, realisering og drift av bygninger basert på åpne standarder og arbeidsflyt. openBIM er et initiativ fra buildingSMART og flere ledende programvareleverandører som bruker den åpne buildingSMART Datamodellen.

OPEN BIM Program er en markedsføringskampanje initiert av GRAPHISOFT®, Tekla®, DDS og andre medlemmer av buildingSMART®, med den hensikt å oppfordre og legge til rette for en globalt koordinert kampanje for OPEN BIM-konseptet i hele AEC-industrien, med tilrettelagt kommunikasjon og felles merkevarebygging tilgjengelig for deltakerne i programmet.

openBIM Professional Certification er et teknisk sertifiseringssystem som blir utviklet av buildingSMART® for å hjelpe AEC programvareleverandører å forbedre, teste og sertifisere sine dataløsninger til å fungere sømløst med andre OPEN BIM-løsninger.

Hvorfor er det viktig?

OPEN BIM støtter en transparent, åpen arbeidsflyt, slik at prosjektmedlemmene kan delta uavhengig av hvilken programvare de bruker.

OPEN BIM skaper et felles språk for mange, store prosesser, slik at industri og myndigheter kan skaffe seg prosjekter med transparent, kommersielt engasjement, sammenlignbar tjenesteevaluering og sikker datakvalitet.

OPEN BIM gir varige prosjektdata for bruk i hele prosjektets livssyklus, og dermed unngås gjentakelse av de samme datainput og feil som en konsekvens av dette.

Små og store  programvareleverandører kan delta og konkurrere på systemuavhengige, "best of breed" løsninger.

OPEN BIM styrker produkttilbudssiden online med mer eksakte undersøkelser av brukerbehov og leverer produktdata direkte inn i BIM.