Om openBIM

openBIM er en universell tilnærming til tverrfglig prosjektering, realisering og drift av bygninger basert på åpne standarder og arbeidsflyt. openBIM er et initiativ fra buildingSMART og flere ledende programvareleverandører som bruker den åpne buildingSMART Datamodellen.

openBIM Program er en markedsføringskampanje initiert av GRAPHISOFT®, Tekla®, DDS og andre medlemmer av buildingSMART®, med den hensikt å oppfordre og legge til rette for en globalt koordinert kampanje for openBIM-konseptet i hele AEC-industrien, med tilrettelagt kommunikasjon og felles merkevarebygging tilgjengelig for deltakerne i programmet.

openBIM Certification er et teknisk sertifiseringssystem som blir utviklet av buildingSMART® for å hjelpe AEC programvareleverandører å forbedre, teste og sertifisere sine dataløsninger til å fungere sømløst med andre openBIM-løsninger.

Hvorfor er det viktig?

openBIM støtter en transparent, åpen arbeidsflyt, slik at prosjektmedlemmene kan delta uavhengig av hvilken programvare de bruker.

openBIM skaper et felles språk for mange, store prosesser, slik at industri og myndigheter kan skaffe seg prosjekter med transparent, kommersielt engasjement, sammenlignbar tjenesteevaluering og sikker datakvalitet.

openBIM gir varige prosjektdata for bruk i hele prosjektets livssyklus, og dermed unngås gjentakelse av de samme datainput og feil som en konsekvens av dette.

Små og store  programvareleverandører kan delta og konkurrere på systemuavhengige, "best of breed" løsninger.

openBIM styrker produkttilbudssiden online med mer eksakte undersøkelser av brukerbehov og leverer produktdata direkte inn i BIM.