DDScad Kurs for Elektro, Rør og Ventilasjon

Selv om programmene våre har fått en vesentlig lavere terskel de siste årene så anbefales fortsatt kurs. Ikke bare for å lære programmet, men også for å bli klar over alle de muligheter som finnes.

Kurs i DDScad Elektro

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å tegne egne bygg, plassere komponenter og utstyr, samt tegne føringsveier med tilhørende kursfortegnelse og enlinjeskjema.

Kurs i DDScad VVS

Deltakerne får innføring i å skissere et bygg, tegne inn rørteknisk installasjon/ventilasjonssystemer og å lage utskriftssammenstilling.


Hvor kan du delta?

Hos oss

Vi har eget kursrom med 8 ferdig oppsatte arbeidsstasjoner.

Hos deg

Kursene kan også holdes hos deg i din bedrift.

I leide møtelokaler

Vi holder også kurs i leide møtelokaler (eksempelvis på hotell). Deltakerne må da ta med egne PC-er med programmet ferdig installert. Lån av hardwarelås inngår i begge ovenstående alternativer. NB! Husk å ta med ekstern mus!

Nettkurs

Enkelt å delta på både fra arbeidsplassen og fra hjemmekontoret.

Les mer om nettkurs her


Pris

Skal vår instruktør ut å reise kommer alle faktiske utgifter, reisetid samt leie av lokaler som et tillegg.

Enkeltperson
3.950,- per stk/per dag i vårt kursrom på Klepp

Bedriftsinternt
9.000,- per dag + 1.000,- per deltaker/per dag.


Har du spørsmål om DDScad kurs?

Vil du vite mer om våre kurs for DDScad Elektro, Rør og Ventilasjon, eller er du interessert i å delta? Ta kontakt på telefon eller e-post.

DDScad Elektro
51 78 89 61
elektro-gssc@graphisoft.com

DDScad VVS
51 78 89 62
vvs-gssc@graphisoft.com