Moduloversikt - nettbasert kursing i Elektro

1. Prosjektorganisering, menyer og generelt
1.1 Opprettelse av prosjekt
1.2 Prosjektmenyen, opprette modeller
1.3 Menykonseptet
1.4 Bruk av venstre mustast
1.5 Zooming og panorering

2. Plantegningsmodul
2.1 Tegne egne bygg
2.2 Sammenstille modeller
2.3 Kopiere flere etasjer

3. Arkitetkunderlag, plassere utstyr
3.1 Import av DWG/ PDF
3.2 Import av IFC-filer
3.3 Lage intelligente rom og bruk av disse (plassering av lys, soner)
3.4 Produktdatabasen, plassere utstyr
3.5 Speilvending - 2D forskyving

4. Føringsveier
4.1 Kabelbroer
4.2 Kanaler
4.3 Rør
4.4 Kurslista
4.5 Tegne kabel + gjennom etasjer

5. Automasjonsdelen
5.1 Kursfortegnelse, enlinje, flerlinje + litt styrestrøm
5.2 Systemskjema

6. Eksport
6.1 Plottsammenstilling
6.2 Deltegninger
6.3 Eksport til andre format
6.4 Mengdelister
6.5 Laghåndtering
6.6 Oppsummering