DDScad Arkitekt + DDScad Terreng

Informasjon fra DDScad Arkitekt kan overføres til DDScad Terreng som er et allsidig 3D prosjekteringsverktøy som ivaretar plassering av bygning i terreng. Via markering på plantegningen i DDScad Arkitekt om plasseringsretning og byggets omfang, overføres så denne informasjonen til DDScad Terreng. Her hentes inn et kart i SOSI-format, planen plasseres og automatisk er kotene opptegnet på byggets fasader. Via samspillet mellom de to programmene kan bygningen meget enkelt flyttes, heves eller senkes i terrenget - og alle fasadetegningene blir automatisk oppdatert. Ved å peke på enkelte objekt i fasaden, får man eksakt kotehøyde skrevet ut på fasaden.

I DDScad Terreng:

  • Terrengsnitt
  • Situasjonskart
  • Utskrift
  • Landskap
  • Koter
  • Felt
  • SOSI-kart
  • Bakgrunnsbilde

Terrengsnitt

Terrengsnitt markeres i DDScad Arkitekt ved å peke snittpunkter i plantegningen. Denne informasjonen overføres så til DDScad Terreng som generer terrenglinjer etter at plantegningen er plassert på kartet. Dette forutsetter som sagt at kartet finnes i SOSI-format.

Landskap

DDScad Terreng er et effektivt hjelpemiddel til utarbeidelse av illustrasjoner som fungerer like godt i 2D og 3D. Her kan det enkelt prosjekteres felt hvor flere typer bygg kan settes inn. 3D-modellen av terrengdata viser feltet med 3D-modellene av bygningene som strektegning eller rendert. For å få et komplett resultat, kan det settes inn bakgrunnsbilde som virkeliggjør illustrasjonen.

Situasjonskart

Ved oppstart av DDScad Terreng inngis informasjon om SOSI-kartet som skal være underlaget. SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon og brukes til utveksling av digitale geografiske data. Denne type digitale kart er tilgjengelige hos de fleste kommuner. Her er nabogrenser registrert. Snittmarkeringen som er markert i planen kan justeres slik at en også får med grensene i fasadetegningene.